borgerDKstatistik .dk logo link til forsiden

Statistik

Se statistik for anvendelsen af selvbetjeningsløsninger med tæller. Læs hvordan der kommer tæller på dine løsninger.

Selvbetjening på borger.dk

Se hvad der gemmer sig i borger.dk's selvbetjeningsdatabase (LTS'en), og tilmeld hvis der mangler noget.

Bemærk

Gennemsnitlig gennemførselstid og gennemførselsprocent på statistik.borger.dk er baseret på alle afsluttet transaktioner. Dette er inklusiv at der er tilføjet en ”default” /start hvis der ikke var registreret nogen, hvor gennemførselstid sættes til 0 sekunder og vil give en gennemførselsprocenten på 100% hvis der kun indsendes afslutninger.

Læs mere i Det tæller rigtigt! - Kvalitetssikring af borger.dk tællerscript afsluttet

Tællerscriptet er testet til korrekt at opsamle data, men der kan være forhold på den enkelte løsning, fx at flere parter skal gennemføre den, som gør at tallene her afviger fra det som findes i fagsystemer. Derfor anbefaler vi at du henvender dig direkte til den pågældende myndighed, der er ejer af løsningen, for at være sikker på at de registrerede tal stemmer for løsningen.

Nyt præsentations- og rapportsite

Vi har udarbejdet en nyt præsentations og rapportsite, som nu er tilgængeligt. Dette site giver mulighed for at opmærke tæller-ID til at være til test, og få disse opgjort særskilt, som blandt bruges til klarmelding af løsninger til bølge 4.

Der er ændret på måde vi internt registrerer løsningers tæller-ID, som vil gøre det lettere for os at vedligeholde. Her mangler endnu enkelte løsninger at blive opmærket korrekt, og derfor kan der være enkelte løsninger du ikke kan finde anvendelsestal på.

Den nye præsentation på anvendelse.borger.dk vil få indlæst registreringsdata parallelt med statistik.borger.dk.